Close

วิธีการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็ปไซต์

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ โดยจะต้องทำการเข้าสู่ระบบบัญชีสไตล์ฮันก่อน (คลิก ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก)

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าทางหน้าเว็ปไซต์สไตล์ฮัน


1. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ

- ค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อสินค้าลงในช่องค้นหา

- ค้นหาจากหมวดหมู่ประเภทสินค้า

หรือสามารถดูสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆได้จากหน้าโฮมเพจ

guide1.1

2. เลือกสินค้า “คลิก” ซื้อเลย หรือ เพิ่มลงรถเข็น

- ดูรายละเอียดสินค้า

- ตรวจสอบ สี, ขนาด ถ้ามี และเลือกจำนวนที่ต้องการ

guide1.2

3. สั่งซื้อสินค้า

- เข้าไปที่หน้ารถเข็น โดยคลิกที่ “สัญลักษณ์รถเข็น” ดำเนินการชำระเงิน

guide1.3

- ใส่ที่อยู่ในการจัดส่ง

- เลือกวิธีการชำระเงิน

หมายเหตุ ถ้าหากยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน สามารถเลือกลงทะเบียน หรือถ้าหากมีบัญชีผู้ใช้งาน สามารถล็อคอินทันทีเพื่อใช้งาน


4. ชำระเงินและแจ้งโอนเงิน

guide1.4

- เช็ครายละเอียดและตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย

- ทำการชำระเงิน ถ้าหากเลือกวิธีชำระเงินโดยการโอน ต้องทำการแจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระเงินและการแจ้งชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน และการแจ้งชำระเงิน

1. กรณีทำการชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชี ต้องทำการแจ้งหลักฐานการโอนเงิน

- กด แจ้งชำระเงิน (Bank Slip) ซึ่งอยู่มุมขวาบนของหน้าโฮมเพจ

guide2.1

2. ทำการเลือก Order ID ให้ตรงกับยอดเงินที่ชำระ และอัพโหลดรูปภาพที่เป็นหลักฐานการชำระเงิน

- หมายเลขออเดอร์สามารถดูได้จาก Order History

- รูปภาพที่เป็นหลักฐานการโอนเงิน ต้องเป็นรูปที่เห็นข้อมูลได้ชัดเจน ไม่เซ็นเซอร์ หรือปิดปังตัวหนังสือ

guide2.2

หมายเหตุ กรณีทำการชำระเงินด้วย SIAM PAY ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งชำระเงิน

รูปแบบการจัดส่ง

- หลังจากที่ลูกค้าทำการชำระเงิน-แจ้งชำระเงินแล้ว ทางสไตล์ฮันจะทำการจัดส่งสินค้าให้ภายใน 13.00 น. ของวันถัดไป ในวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์

- ทางสไตล์ฮัน ใช้บริการจัดส่งด้วยบริษัท Kerry Express โดยระยะเวลาในการจัดส่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล ใช้เวลา 1 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากต่างจังหวัด ใช้เวลา 2 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


วิธีการติดตามสินค้า

- สามารถติดตามได้จาก SHIPPING บนหน้าโฮมเพจ (หรือคลิก ที่นี่)

guide3.1

- สามารถทำการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซท์ Kerry Express หรือและสอบถามผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1217


ค่าบริการ

- โปรโมชั่นส่งฟรี ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562!!


- คิดค่าบริการตามความเป็นจริง (Kerry Express)

นโยบายการคืนสินค้า


เหตุผลในการคืนสินค้า แบ่งออกได้ดังนี้

1. สินค้ามีตําหนิ

-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกณ์เสริมรวมทั้งของแถม

2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง

-สิ้นค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสิ้นค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)

3. สินค้าไม่พอดี ผิดขนาด

-สิ้นค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสิ้นค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)

4. สันนิษฐานว่าสินค้าถูกใช้งานมาแล้ว

-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของแถม

5. สันนิษฐานว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ

-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของแถม

6. สินค้าหมดอายุ

-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และของแถม


การคืนสินค้า


ขั้นตอนในการส่งคืนสินค้า


1. ส่งเหตุผลในการส่งคืนสินค้าหรือปัญหาที่พบ มาที่

- E-mail: autobill@stylehan.com

- Inbox Facebook: styleHAN

- Line: @stylehan

หมายเหตุ แจ้งจุดประสงค์การขอคืนสินค้าเข้ามาภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า


2. ทำการส่งคืนสินค้ากลับมาตามที่อยู่ที่ทางสไตล์ฮันแจ้ง

- ใช้เวลา 7-14 วันในการตรวจสอบและคืนเงิน


ตัวอย่างของลักษณะสินค้าที่สามารถส่งคืนได้

- บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกเปิดออก อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

- พัสดุปิดมิดชิด

- บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี


3. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

- สินค้าที่ทำการเปิดหรือใช้แล้ว

- สินค้าที่เกิดความเสียหาย จากการนำส่งคืนของลูกค้า (หรือหายระหว่างทาง)

- ไม่คืนของแถม (กรณีมีของแถม)

- ไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า